KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

INFORMACJE

25.04.2018

Kancelaria nie posiada zaległości

i może przyjmować sprawy spoza rewiru