KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

Linki

Poniżej zostały wskazane linki do stron internetowych miejscowości, gmin i powiatów wchodzących w skład rewiru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowy w Stargardzie Tadeusza Garbacza. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Stargardzie obejmuje miasto Stargard oraz gminy: Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Lipiany, Marianowo, Przelewice, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań i Warnice.

 

 

 

Poniżej zostały wskazane linki do stron internetowych podmiotów, które stanowią trzon samorządu komorniczego, czyli Krajową Radę Komorniczą i właściwą miejscowo dla Komornika Izbę Komorniczą w Szczecinie.

 

 

 

Poniżej zostały wskazane linki do strony internetowej Sądu Rejonowego w Stargardzie, tj. Sądu przy którym działa Komornik Sądowy Tadeusz Garbacz oraz linki do stron Sądów, którym Sąd Rejonowy w Stargardzie podlega.

 

 

 

Poniżej zostały wskazane linki prowadzące do innych stron internetowych zawierających przydatne informacje.