KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

Licytacje komornicze

 • NIERUCHOMOŚCI
 • RUCHOMOŚCI
  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach nieruchomości (działki, budynki, lokale, bądź inne obiekty). Ustawowo obwieszczenia o licytacjach ogłasza się publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenia zawierają między innymi oznaczenia nieruchomości, które mają być sprzedane, ze wskazaniem miejsca ich położenia i przeznaczenia gospodarczego, numery ksiąg wieczystych, czas i miejsce licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć.

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   dłużnik: Mirosława Kłaczkiewicz 

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
   (nieruchomość rolna niezabudowana; działka nr 259/5; SZ1T/00100953/9)


   02 lutego 2023 r., godzina 08:30, sala nr 222

   (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8) 

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 08:30 (o godzinie ósmej trzydzieści) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8, w sali o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja: nieruchomości gruntowej (działka nr 259/5 o obszarze 4543,00 m2; sposób korzystania - nieruchomość rolna niezabudowana) położonej w miejscowości Klępino (gmina Stargard), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00100953/9 (prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużniczce Mirosławie Kłaczkiewicz).

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   dłużnik:  Artur Pniewski


   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


   09 lutego 2023 r., godzina 09:30, sala nr 222
   (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)
   (SZ2T/00001682/1; 74-201Warnice; działka nr 437/2 i 436) 


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 lutego 2023 r. (czwartek, 09 lutego 2023 r.) o godzinie 09:30 (o godzinie dziewiątej trzydzieści) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8, w sali o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja: nieruchomości gruntowej (niezabudowanej działki o numerze 436 oraz zabudowanej działki o numerze 437/2; o łącznej powierzchni 0,9119 ha) położonej w miejscowości Warnice (gmina Warnice). Na działce nr 437/2 posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie zwartej, budynek gospodarczy, szopa oraz garaż, studnia (co najmniej 6 kręgów). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00001682/1 (prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje wyłącznie dłużnikowi Arturowi Pniewskiemu.
    

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   WEDŁUG WIEDZY KOMORNIKA LOKAL JEST NIEZAMIESZKAŁY


   dłużnik:  Arkadiusz Wolański


   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

   (SZ1T/00094335/5; Stargard, ul. Garncarska  2/26) 


   09 lutego 2023 r., godzina 10:30, sala nr 222

   (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)
    


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 lutego 2023 r. (czwartek, 09 lutego 2023 r.) o godzinie 10:30 (o godzinie dziesiątej trzydzieści) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8, w sali o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja: lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w Stargardzie przy ulicy Garncarskiej 2 o powierzchni użytkowej 25,44 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00094335/5; prawo własnoścido przedmiotowej nieruchomości przysługuje wyłącznie dłużnikowi Arkadiuszowi Wolańskiemu.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   dłużnik: INS Sp. z o.o. (NIP: 8542405424, Regon: 321518530, Nr KRS: 0000509938)
    
    
   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 
    
    
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej GKm 8/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
    
   14 lutego 2023 r. o godzinie 11:00
   (wtorek, 14 lutego 2023 r. o godzinie jedenastej)
    
   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:
    
    
   1. nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 360 o powierzchni 12200,00 m2, położoną w gminie Stargard (obręb ewidencyjny - Żarowo), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00038823/3;

   2. nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 140 o powierzchni 9509,00 m2  położoną w miejscowości Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00035261/4.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach ruchomości. Ustawowo obwieszczenia o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. W obwieszczeniu o licytacji określa się w szczególności czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.