KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

Licytacje komornicze

 • NIERUCHOMOŚCI
 • RUCHOMOŚCI
  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach nieruchomości (działki, budynki, lokale, bądź inne obiekty). Ustawowo obwieszczenia o licytacjach ogłasza się publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenia zawierają między innymi oznaczenia nieruchomości, które mają być sprzedane, ze wskazaniem miejsca ich położenia i przeznaczenia gospodarczego, numery ksiąg wieczystych, czas i miejsce licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć.

  • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (Stargard, ul. Rumuńska 9A-G/6; księga wieczysta o numerze SZ1T/00083188/9)

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

   w dniu 27-02-2019 r. (27 luty 2019 r.) o godz. 14:00


   w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego 19 w sali nr 27 odbędzie się druga licytacja nieruchomości dłużnej spółki (INEX HURT 52 Sp. z o.o.) w postaci lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, tj. lokalu numer 6 położonego w Stargardzie przy ul. Rumuńskiej 9A-G, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00083188/9.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach ruchomości. Ustawowo obwieszczenia o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. W obwieszczeniu o licytacji określa się w szczególności czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.

  • Pierwsza licytacja ruchomości - SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A6

   OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019 r. o godz. 15:00 pod adresem 73-108 Kobylanka, Osiedle Sosnowe 34

   odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należącej do dłużnika:

    

    Lp 

     Nazwa ruchomości

   Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
   1 SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A6   
   (nr rej. ZPL 32220; 1999 r.; nr identyfikacyjny WAUZZZ4BZYN051945)

    

    1[szt.]  

    

    

   3 400,00 zł

    

   2 550,00 zł
   ZOBACZ WIĘCEJ