KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

Licytacje komornicze

 • NIERUCHOMOŚCI
 • RUCHOMOŚCI
  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach nieruchomości (działki, budynki, lokale, bądź inne obiekty). Ustawowo obwieszczenia o licytacjach ogłasza się publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenia zawierają między innymi oznaczenia nieruchomości, które mają być sprzedane, ze wskazaniem miejsca ich położenia i przeznaczenia gospodarczego, numery ksiąg wieczystych, czas i miejsce licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć.

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   (działka nr 95/2 - SZ1T/00041564/3 - adres Sowno, ul. Stargardzka 31)

   (działka nr 94/2 - SZ1T/00047131/1 - adres Sowno, ul. Stargardzka 29)

    

   16 września 2021 r., godzina 10:30, sala nr 222

   (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II
   w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 10:30 (o godzinie dziesiątej trzydzieści) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8 w sali numer 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (stanowiących własność dłużniczki Barbary Blejder) w postaci:

    

   1) nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka nr 95/2; obszar 0,13 ha) położonej w miejscowości Sowno (gmina Stargard), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00041564/3 (Sowno, ulica Stargardzka 31);

   2) nieruchomości gruntowej (działka nr 94/2; obszar 0,12 ha) położonej w miejscowości Sowno (gmina Stargard), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
   o numerze SZ1T/00047131/1 (Sowno, ulica Stargardzka 29).

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 2215/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

    

   13-10-2021 r. o godzinie 13:00

   (środa, 13 października 2021 r., godzina 13:00)

    

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza
   nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:

    

   - prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionego (posadowionych) na przedmiotowym gruncie budynku (budynków) - prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 174) położonego w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki), zabudowanego budynkiem, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności; dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla posadowionego na nim budynku Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00029280/8; prawo wieczystego użytkowania przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej;

   - prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionego (posadowionych) na przedmiotowym gruncie budynku (budynków) - prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 168/1, obręb ewidencyjny 0001, Ińsko) położonego w miejscowości Ińsko przy ul. Staromiejskiej 11 (powiat stargardzki), zabudowanego budynkiem, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności; dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla posadowionego na nim budynku Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00106650/7; prawo wieczystego użytkowania przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   (PRAWO  WIECZYSTEGO  UŻYTKOWANIA;  DZIAŁKA  NR  184/3  I  184/4;  SZ1T/00052990/8)
   09 września 2021 r., godzina 09:00, sala nr 222 (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że

   w dniu 09 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 09:00 (o godzinie dziewiątej)

   w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8 w sali numer 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 184/3 - obręb ewidencyjny 0001 Brudzewice - sposób korzystania to grunty rolne zabudowane oraz działka nr 184/4 oraz prawa własności budynków posadowionych na opisanym gruncie) położonego w miejscowości Brudzewice (powiat stargardzki; gmina Suchań), dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00052990/8.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach ruchomości. Ustawowo obwieszczenia o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. W obwieszczeniu o licytacji określa się w szczególności czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.