KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

Licytacje komornicze

 • NIERUCHOMOŚCI
 • RUCHOMOŚCI
  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach nieruchomości (działki, budynki, lokale, bądź inne obiekty). Ustawowo obwieszczenia o licytacjach ogłasza się publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenia zawierają między innymi oznaczenia nieruchomości, które mają być sprzedane, ze wskazaniem miejsca ich położenia i przeznaczenia gospodarczego, numery ksiąg wieczystych, czas i miejsce licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć.

  • PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI -nieruchomość gruntowa; Klępino; księga wieczysta o numerze SZ1T/00098874/3

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
   (nieruchomości gruntowa; Klępino; księga wieczysta o numerze SZ1T/00098874/3)

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

   w dniu 26-09-2019 r. (czwartek; 26 września 2019 r.) o godzinie 10:00

   w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego 17-19 w sali nr 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości dłużniczki (Mirosława Kłaczkiewicz, córka Józefa i Janiny) w postaci nieruchomości gruntowej (działka nr 259/3 oraz działka nr 259/4; łączny obszar 4324,00 m2) położonej w miejscowości Klępino (gmina Stargard; powiat stargardzki), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00098874/3.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach ruchomości. Ustawowo obwieszczenia o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. W obwieszczeniu o licytacji określa się w szczególności czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.