KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

Licytacje komornicze

 • NIERUCHOMOŚCI
 • RUCHOMOŚCI
  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach nieruchomości (działki, budynki, lokale, bądź inne obiekty). Ustawowo obwieszczenia o licytacjach ogłasza się publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenia zawierają między innymi oznaczenia nieruchomości, które mają być sprzedane, ze wskazaniem miejsca ich położenia i przeznaczenia gospodarczego, numery ksiąg wieczystych, czas i miejsce licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć.

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   dłużnik:

    

   Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.

   NIP: 8542268246 Regon: 320138788 , Nr KRS: 0000365541

   73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37/17

    

                                               OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 1095/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

                                                                 25-05-2021 r. o godzinie 12:00

                                                             (wtorek, 25 maja 2021 r., godzina 12:00)

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej GKm 8/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

   15-04-2021 r. o godzinie 12:00

   (czwartek, 15 kwietnia 2021 r., godzina 12:00)

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości w postaci:

   - działki nr 219/4 (położonej w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej; sposób korzystania - inne tereny zabudowane) oraz działki nr 220/1 (położonej w Stargardzie przy ul. Na Grobli; sposób korzystania - inne tereny zabudowane), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00106041/5.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 1788/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

   10-03-2021 r. o godzinie 12:00

   (środa, 10 marca 2021 r., godzina 12:00)

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości w postaci:

   - nieruchomości gruntowej (działka nr 259/5 o obszarze 4543,00 m2; sposób korzystania - nieruchomość rolna niezabudowana) położonej w miejscowości Klępino (gmina Stargard), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00100953/9.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA   

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 66/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

   18-02-2021 r. o godzinie 12:00
   (czwartek, 18 lutego 2021 r., godzina 12:00)

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza
   nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:

   - prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 184/3, obręb ewidencyjny 0001 Brudzewice; sposób korzystania grunty rolne zabudowane oraz działka nr 184/4; oraz prawa własności budynków posadowionych na opisanym gruncie) położonego w miejscowości Brudzewice (powiat stargardzki; gmina Suchań), dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00052990/8.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA   

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej GKm 102/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

   25-02-2021 r. o godzinie 12:00
   (czwartek, 25 lutego 2021 r., godzina 12:00)

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza
   nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości w postaci:

   - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Stargardzie przy ulicy Osiedle Mikołaja Kopernika 9A/1, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00116378/9.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 508/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

   10-09-2020 r. o godzinie 11:00
   (czwartek, 10 września 2020 r., godzina 11:00)

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości w postaci:

   1) nieruchomości gruntowej (działka nr 94/2; obszar 0,12 ha) położonej w miejscowości Sowno (gmina Stargard), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00047131/1 - adres Sowno, ul. Stargardzka 29,

   2) nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka nr 95/2; obszar 0,13 ha) położonej w miejscowości Sowno (Gmina Stargard), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00041564/3 - adres Sowno, ul. Stargardzka 31.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach ruchomości. Ustawowo obwieszczenia o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. W obwieszczeniu o licytacji określa się w szczególności czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.