KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

Licytacje komornicze

 • NIERUCHOMOŚCI
 • RUCHOMOŚCI
  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach nieruchomości (działki, budynki, lokale, bądź inne obiekty). Ustawowo obwieszczenia o licytacjach ogłasza się publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenia zawierają między innymi oznaczenia nieruchomości, które mają być sprzedane, ze wskazaniem miejsca ich położenia i przeznaczenia gospodarczego, numery ksiąg wieczystych, czas i miejsce licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć.

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   19 maja 2022 r., godzina 10:00, sala nr 222 (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00 (o godzinie dziesiątej) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8, w sali
   o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja:


    

   1) zorganizowanej całości (działka nr 174 oraz działka nr 168/1 zabudowane są tym samym budynkiem
   o charakterze mieszkalno - użytkowym; w dalszej części "pozycja numer 1"):

   - prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionego (posadowionych) na przedmiotowym gruncie budynku (budynków) - prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 174) położonego w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki), zabudowanego budynkiem, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności; dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla posadowionego na nim budynku Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00029280/8 (prawo wieczystego użytkowania przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej) oraz

   - prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionego (posadowionych) na przedmiotowym gruncie budynku (budynków) - prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 168/1, obręb ewidencyjny 0001, Ińsko) położonego w miejscowości Ińsko przy ulicy Staromiejskiej 11 (powiat stargardzki), zabudowanego budynkiem, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności; dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla posadowionego na nim budynku Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00106650/7 (prawo wieczystego użytkowania przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej);

   2) nieruchomości gruntowej (działka nr 172/4; obszar 127,00 m2; w dalszej części "pozycja numer 2") położonej w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki) przy ul. Staromiejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00092297/2 (prawo własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej);

   3) nieruchomości gruntowej (działka nr 173; obszar 709,00m2; w dalszej części "pozycja numer 3") położonej w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00046189/5 (prawo własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikowi Zbigniewowi Gutkowskiemu).

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
   (nieruchomość rolna niezabudowana; działka nr 259/5; SZ1T/00100953/9)


   24 marca 2022 r., godzina 09:00,

   sala nr 222 (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 09:00 (o godzinie dziewiątej) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8, w sali o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej (działka nr 259/5 o obszarze 4543,00 m2; sposób korzystania - nieruchomość rolna niezabudowana) położonej w miejscowości Klępino (gmina Stargard), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00100953/9 (prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużniczce Mirosławie Kłaczkiewicz).

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   dłużnik: Świat Granitu Sp. z o.o. (NIP: 8513167809, Regon: 321339129, Nr KRS: 0000449832)   

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 723/21 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

    

   29-03-2022 r. o godzinie 09:00

   (wtorek, 29 marca 2022 r., godzina 09:00)

    

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału dłużnej spółki w wysokości 7/10 w prawie własności nieruchomości w postaci działki nr 240/1 (1,8613 ha; tereny przemysłowe; działka zabudowana) położonej w miejscowości Reptowo (gmina Kobylanka), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00038306/3 (udział w wysokości 7/10 w prawie własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnej spółce Świat Granitu sp. z o.o.).

    

   Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

    

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   dłużnik: JAKO Sp. z o.o. sp.k. (NIP: 8542387689, Regon: 320951414, Nr KRS: 0000375770)

    

   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej GKm 123/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

    

   29-03-2022 r. o godzinie 10:00

   (wtorek, 29 marca 2022 r., godzina 10:00)

    

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału dłużnej spółki w wysokości 3/10 w prawie własności nieruchomości w postaci działki nr 240/1 (1,8613 ha; tereny przemysłowe; działka zabudowana) położonej w miejscowości Reptowo (gmina Kobylanka), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00038306/3 (udział w wysokości 3/10 w prawie własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnej spółce JAKO Sp. z o.o. sp.k.).

    

   Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

    

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   dłużnik: Artur Pniewski (PESEL: 75062010838, syn Jana i Danuty) 
    
   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 
    
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 1111/20 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :
    
   04-04-2022 r. o godzinie 13:00
   (poniedziałek, 04 kwietnia 2022 r., godzina 13:00)
    
   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza
   nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:
    
   - nieruchomości gruntowej (działki o numerze 436 oraz działki o numerze 437/2; obszar całej nieruchomości 0,9119 ha) położonej w miejscowości Warnice (gmina Warnice), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00001682/1 (prawo własności do przedmiotowej nieruchomości przysługuje wyłącznie dłużnikowi Arturowi Pniewskiemu).
    
    
    
   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   dłużnik:

   Piotr Paweł Hajewski (PESEL: 78010912039)

    

   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 232/21 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

    

   25-02-2022 r. o godzinie 10:00

   (w piątek 25 lutego 2022 r. o godzinie 10:00)

    

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:

    

   ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 (o powierzchni 56,82 m2) położonego Stargardzie przy ul. Dworcowej 16B, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie; dla przedmiotowego prawa Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00107243/8; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 7 (73-110 Stargard, ulica Dworcowa 16B/7) przysługuje wyłącznie dłużnikowi (Piotr Hajewski).

    

    

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

   LICYTACJA ZNIESIONA

   dłużnik: Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.

   (NIP: 8542268246, Regon: 320138788, Nr KRS: 0000365541)

    

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   (nieruchomość SZ1T/00127485/2, udziały w nieruchomości SZ1T/00130198/7, SZ1T/00130197/0, SZ1T/00130196/3)

   27 stycznia 2022 r., godzina 11:00, sala nr 222

   (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)

    

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godzinie 11:00 (o godzinie jedenastej) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8 w sali
   o numerze 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się pierwsza licytacja:

    

   1) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00127485/2 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (ulice Grecka i Portugalska) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działek gruntowych o numerach 1497/313, 1497/314, 1497/321 o łącznej powierzchni 1.366 m2 (0,1366 ha); przedmiotowa nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużnej spółki Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.);

   2) udziału dłużnej spółki (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.) w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130198/7 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (ulica Grecka) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/312 o powierzchni 514 m2 (0,0514 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 74/514;

   3) udziału dłużnej spółki (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.) w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130197/0 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/15 o powierzchni 545 m2 (0,0545 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 236/545;

   4) udziału dłużnej spółki (Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp.k.) w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00130196/3 - niezabudowana nieruchomość (grunty orne) położona (Osiedle Europejskie) w miejscowości Morzyczyn (gmina Kobylanka, powiat stargardzki), która składa się z działki gruntowej o numerze 1497/5 o powierzchni 435 m2 (0,0435 ha) - udział dłużnej spółki wynosi 66/435.

    

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 431/21 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

   09-12-2021 r. o godzinie 13:00

   (czwartek, 09 grudnia 2021 r., godzina 13:00)

   w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:

   - nieruchomości gruntowej (działka nr 172/4; obszar 127,00 m2) położonej w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki) przy ul. Staromiejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00092297/2 (prawo własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej),

   - z nieruchomości gruntowej (działka nr 173; obszar 709,00m2) położonej w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00046189/5 (prawo własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikowi Zbigniewowi Gutkowskiemu).

    

   Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
   (PRAWO  WIECZYSTEGO  UŻYTKOWANIA;  DZIAŁKA  NR  184/3  I  184/4;  SZ1T/00052990/8)

   16 grudnia 2021 r., godzina 09:00,

   sala nr 222 (Sąd Rejonowy w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. S. Okrzei 8)

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 09:00 (o godzinie dziewiątej) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę w (73-110) Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei 8 w sali numer 222 (dwieście dwadzieścia dwa) odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu (działka nr 184/3 - obręb ewidencyjny 0001 Brudzewice - sposób korzystania to grunty rolne zabudowane oraz działka nr 184/4 oraz prawa własności budynków posadowionych na opisanym gruncie) położonego w miejscowości Brudzewice (powiat stargardzki; gmina Suchań), dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00052990/8. Użytkownik wieczysty wyżej opisanych działek to dłużnik Sławomir Krzysztof Feszczak.

   ZOBACZ WIĘCEJ

  • Na niniejszej stronie internetowej Komornik na bieżąco informuje o zaplanowanych komorniczych licytacjach ruchomości. Ustawowo obwieszczenia o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. W obwieszczeniu o licytacji określa się w szczególności czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.