KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz w sprawie egzekucyjnej Km 431/21 na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

09-12-2021 r. o godzinie 13:00

(czwartek, 09 grudnia 2021 r., godzina 13:00)

w kancelarii Komornika położonej w Stargardzie przy ulicy 11 Listopada 37 (Kancelaria Komornicza nr II w Stargardzie; 73-110 Stargard, ul. 11 Listopada 37) zostanie dokonany opis i oszacowanie:

- nieruchomości gruntowej (działka nr 172/4; obszar 127,00 m2) położonej w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki) przy ul. Staromiejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00092297/2 (prawo własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnikom Zbigniewowi Gutkowskiemu oraz Jadwidze Gutkowskiej),

- z nieruchomości gruntowej (działka nr 173; obszar 709,00m2) położonej w miejscowości Ińsko (powiat stargardzki), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00046189/5 (prawo własności przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikowi Zbigniewowi Gutkowskiemu).

 

Komornik wzywa uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nimi zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.


Powrót