KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

KANCELARIA

Kancelaria Komornika, celem skutecznego i rzetelnego przeprowadzenia postępowań przez Komornika,
jest wyposażona w najnowsze systemy informatyczne, między innymi takie jak:

  • CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) – elektroniczny dostęp do informacji zawierających dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, ich właścicielach i posiadaczach.
  • OGNIVO – system komunikacji online Komornika z bankami (narzędzie służące między innymi do pozyskiwania informacji na temat rachunków bankowych dłużnika).
  • EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) – system teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste (narzędzie służące między innymi do pozyskiwania informacji na temat nieruchomości dłużnika).
  • EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) – Komornik posiada możliwość obsługi spraw egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy. ID EPU: 2552
  • KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – elektroniczna wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie informacji o podmiotach wpisanych do KRS
  • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – system umożliwiający składanie elektronicznych zapytań do zbioru danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • CPD (Centrum Personalizacji Dokumentów) – system umożliwiający składanie elektronicznych zapytań do rejestru PESEL.
  • CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – elektroniczny dostęp do rejestru przedsiębiorców (dotyczy osób fizycznych działających na terenie Polski).