KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

KOMORNIK OD 01 STYCZNIA 2020 R.

MOŻE PRZYJMOWAĆ SPRAWY Z WYBORU WIERZYCIELA Z WŁAŚCIWOŚCI

SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE

 

Akty prawne