madison vape shop for sale in usa can be adored by simply most successful men and women. Komornik sądowy - Stargard - Tadeusz Garbacz

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W STARGARDZIE

TADEUSZ GARBACZ

 

O MNIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Tadeusz Garbacz jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie, który zasadniczo prowadzi sprawy na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (więcej informacji w zakładce "Właściwość"). W ramach ustawowych zadań Komornik zajmuje się w szczególności wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych.


Komornik prowadzi kancelarię komorniczą położoną w Stargardzie, która wyposażona jest w najnowsze rozwiązania informatyczne (więcej informacji w zakładce "Kancelaria") i jednocześnie podkreśla, iż obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości w formie elektronicznej publikuje wyłącznie na niniejszej stronie oraz na stronie serwisu internetowego Krajowej Rady Komorniczej (adres w zakładce "Linki").